Leerkansen voor Iedereen AVZ
Leerkansen voor iedereen!

Meer uitleg vindt u hier onderStel je voor, je bent 18 en je hebt dromen. Je realiseert je dat je voor het verwezenlijken van die dromen nog veel moet leren. Je wil dat graag en je gaat op zoek naar een passende opleiding. Je vindt die gemakkelijk: tik maar in Google ‘opleiding’ en je vindt een breed scala aan mogelijkheden, waaruit je kunt kiezen. Nu tik je achter opleiding ‘verstandelijk beperkt’. En ineens vind je allemaal opleidingen voor mensen die met of voor jou moeten werken….

Dit is illustratief voor de mogelijkheden die onze samenleving biedt voor mensen met een verstandelijke beperking die na hun 18e nog ‘verder willen leren’. Die nog lang niet uitgeleerd zijn. Die een volwaardige plaats in de samenleving willen hebben. Die zelfstandig hun beslissingen willen nemen en realiseren. De opleidingsstructuur in Nederland is daarop niet ingesteld. Er bestaan de nodige losse cursussen voor mensen met een verstandelijke beperking, maar een opleiding bestaat normaal gesproken uit een samenhangend geheel van onderdelen, en niet uit een optelsom van onderdelen die je her en der gevolgd hebt. Dat er geen systematische opleidingen beschikbaar zijn voor mensen met een verstandelijke beperking is een groot hiaat in onze ‘gelijke kansen biedende ‘ samenleving.

Er zijn veel mensen met een beperking die hùn verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren graag zouden willen nemen. Maar daarvoor moeten eerst anderen de verantwoordelijkheid nemen om dat mogelijk te maken. Het bieden van voldoende opleidingsmogelijkheden is daarin van groot belang.

In maart 2015 startte de academie in samenwerking met 's Heeren Loo Zorggroep de campagne 'Leerkansen voor iedereen!'. Deze campagne vraagt aandacht voor de geringe kansen die mensen met een beperking op dit moment hebben om vaardigheden te krijgen die nodig zijn voor een zo zelfstandig mogelijk bestaan te leiden. Die aandacht vragen we van politici, van bestuurders, van sportmensen, van captains of industry, wetenschappers en media-BN’ers. Kortom, van iedereen met voldoende invloed om voor mensen met een beperking het verschil te maken. Onder meer vragen we die belangrijke personen een persoonlijke column te schrijven, en daarin ook een volgende column-schrijvers uit te nodigen.

Een van de weinige aanbieders van een opleiding die de zelfstandigheid vergroot van mensen met een beperking, is de academie voor Zelfstandigheid. Wilt u meer weten over de academie voor Zelfstandigheid? Of wilt u de columns lezen die al geschreven zijn? Ga naar www.zelfstandigzijn.nl/leerkansen